Free-Sport | KiteSurfing | WindSurfing | Snowboard


Rezerwacje


Jak dokonać rezerwacji

1.Uzupełnij formularz
2.Wyślij do nas
3.Dokonaj wpłaty
4.Czekaj na potwierdzenie rezerwacji

Kontakt:

Irek Szczurowski
mail: info@3surf.pl
tel. 790 252 010

WPŁATY:

Free Sport
ul.Szekspira 4/409
01-913 Warszawa
mBank
97 1140 2004 0000 3202 7568 6390


W tytule wpłaty proszę wpisać za kogo jest dokonywana wpłata oraz rodzaj i termin szkolenia. Osoby niepełnoletnie zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie.


Rezerwacja poniżej


  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
  4. (wymagane)
  5. (wymagane)
  6. (wymagane)
  7. (wymagane)
  8. (wymagane)
  9. (wymagany poprawny adres email)
  10. (wymagane)
 cforms contact form by delicious:days


Regulamin dla uczestników kursów kitesurfingowych


1.Osoba przystępująca do szkolenia kite powinna być zdrowa bez przeciwskazań do uprawiania kitesurfingu. Śwadoma zagrożenia bazpieczeństwa zdrowia i życia własnego i innych. Podejmująca pełną odpowiedzialność i dzałania na własne ryzyko.
2.Opłata za kurs pobierana jest „z góry” po pierwszej lekcji(wówczas można podjąć decyzje o formie rozliczenia)
3.W przypadku niewykorzystania wszystkich godzin kursu można wrócić i dokończyć kurs w dowolnym czasie ( do końca sezonu, czyli 01.09.2012r. )
4.Istnieje możliwość płacenia za poszczególne godziny kursu, ale obowiązuje wówczas następująca stawka godzinowa
(160zł/lekcje indywidualne za godzinę)
5.Każdy kursant podczas zajęć w wodzie ze względów bezpieczeństwa musi posiadać kamizelkę asekuracyjną i kask.
6.Kursanci pobierają sprzęt i korzystają z niego tylko za zgodą instruktora
7.Za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym zachowanem lub niewłaściwym użytkowaniem sprzętu odpowiada kursant .
8.Kursanci korzystający z wypożyczalni sprzętu kite mogą wykupić pakiet ubezpieczeniowy ujęty w cenniku wypożyczalni kite.
9.Wszelkie szkody powstałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu kite w tym również na rzecz osób trzecich ponosi osoba wypożyczająca i powinna na taką okoliczność posiadać niezbędne ubezpeczenie.
10.Podczas korzystania ze sprzętu kite obowiązuje ogólny regulamin wypożyczalni Free Sport z którym należy się zapoznać i zaakceptować.


Regulamin wypożyczalni kitesurfingu Free Sport


1.Osoba wypożyczająca sprzęt kite powinna być zdrowa bez przeciwskazań do uprawiania kitesurfingu. Śwadoma zagrożenia bazpieczeństwa zdrowia i życia własnego i innych. Podejmująca pełną odpowiedzialność i  dzałania na własne ryzyko.
2.Z wypożyczalni może korzystać wyłącznie osoba posiadająca certyfikat IKO lub pokazując umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu .
3.W przypadku wątpliwości co do posiadanych umiejętności wypożyczającego, wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
4.Osoba wypożyczająca sprzęt nie może go udostępniać innym osobom.
5.Za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym zachowanem lub niewłaściwym użytkowaniem sprzętu odpowiada wypożyczający .
6.Podczas trudnych warunków pogodowych wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia sprzętu (np. niekorzystny kierunek wiatru, zbyt silny wiatr).
7.Każdy wypożyczający podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu, ze względów bezpieczeństwa powinien posiadać kamizelkę asekuracyjną i kask.
8.Każdy korzystający z wypożyczalni sprzętu kite może wykupić pakiet ubezpieczeniowy
9.Wszelkie szkody powstałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu kite w tym również na rzecz osób trzecich ponosi osoba wypożyczająca i powinna na taką okoliczność posiadać nezbedne ubezpeczenie.
10.Podczas korzystania z wypożyczalni kitesurfingu obowiązuje ogólny regulamin wypożyczalni Free Sport z którym należy się zapoznać przed    wypożyczeniem.

 


Regulamin wypożyczalni Free Sport


1. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
2. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
3. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
4. Wypożyczający obowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia.
5. W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły Free Sport pobiera się kaucję za sprzęt w wysokości ustalonej przez pracownika Free Sport.
6. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
7. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a wykupione ubezpieczenia jest ważne jeśli na druku wypożyczalni znajduje się zaznaczona opcja ubezpieczenia z podpisem wypożyczającego.
8. Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Opłata pobierana jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia.
9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu pływania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress